Giới thiệu * Bảo hiểm nhân thọ

Giới thiệu

Baohiemnhatho.online là blog cập nhật các thông tin và hướng dẫn mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ online.

Chúng tôi chỉ là đơn vị trung gian, kết nối bạn với công ty bảo hiểm thông qua các dịch vụ trung gian như MFast, Accesstrade chứ không đại diện cho bất cứ đơn vị nào.

Tại Baohiemnhantho.online, bạn sẽ có được thông tin bao quát về nhiều sản phẩm bảo hiểm từ nhiều công ty bảo hiểm khác nhau như: BSH, Manulife, Cathay Life, PVI, PTI, Bảo Việt, Prudential Insurance, VBI,… Qua đó giúp bạn dễ dàng so sánh để có thể đưa ra lựa chọn tốt bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.