Trách nhiệm * Bảo hiểm nhân thọ

Trách nhiệm

Baohiemnhantho.online chỉ là một đơn vị trung gian kết nối bạn để bạn có thể tham gia bảo hiểm tại những công ty bảo hiểm hàng đầu hiện nay.

Mọi vấn đề sau bán hàng sẽ là giữa bạn và công ty bảo hiểm, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, Baohiemnhantho.online sẽ hỗ trợ và hướng dẫn bạn trong việc thực hiện các yêu cầu chi trả bảo hiểm trực tuyến.

Mọi thông tin trên Baohiemnhantho.online chỉ có giá trị tham khảo tại thời điểm viết bài.